Kundeservice

Regning og betaling – her kan du få hjælp

På Min side kan du se dine regninger og betalinger og klare det meste online.

Spørgsmål & svar til regninger

Hvorfor er regningen på min forsikring et andet beløb end forventet?

Hvis prisen på din forsikring ikke stemmer, kan det være fordi:

Gebyrer og afgifter
Udover prisen på din forsikring, opkræver vi et gebyr på 9,50 kr. pr. betaling via betalingsservice og 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort. Derudover opkræver vi skadeforsikringsafgifter til Staten f.eks. Naturskadeafgift og lovbestemte bidrag til Garantifonden. Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer. Du kan læse mere om gebyrer og statsafgifter.

Skæv opkrævningsperiode
Vi opkræver normalt forsikringer fra d. 1. i en måned. Hvis din forsikring er trådt i kraft på en anden dato kan beløbet være anderledes ved første opkrævning.

Ændringer i forsikring eller dækning
Du har lavet ændringer i din forsikring eller dækning, f.eks. købt eller opsagt en forsikring eller tilføjet en ny dækning. Hvis dette er sket efter vi har sendt besked til betalingsservice, vil ændringen først ses i næste opkrævning. Dog med tilbagevirkende kraft. Du kan altid se ændringerne på Min side. 

Ændringer i antal kilometer, adresse eller andet
Din forsikringspris opdateres efter hvad du har forsikret. Hvis din risiko er ændret, vil prisen også ændre sig. 

Indeksreguleret pris
Din forsikringspris indeksreguleres én gang hvert år. Derfor kan din regning se anderledes ud end året før. Du kan altid se ændringerne på Min side.

Hvor ser jeg min regning, pris, dækning osv.?

På Min side kan du altid få overblik over og klare det meste online. Du kan:

 • Se dine regninger og BS-betalinger
 • Se forsikringer, du betaler for en anden
 • Se dine indbetalingskort
 • Se dine samlede opkrævninger
 • Betale dine forsikringer samlet
Hvorfor er 1. bilopkrævning på månedsbetaling højere end aftalt?

Din bilforsikring bliver først udstedt, når vi har modtaget besked fra SKAT, hvorefter vi laver din police færdig. Dette betyder, at ved den første betaling opkræver vi med tilbagevirkende kraft fra den dato, bilen er indregistreret hos os, og at du samtidig betaler 1 måned frem.

Hvordan skifter jeg fra årlig betaling til månedlig betaling?

Du kan ændre til månedlig betaling ved at logge på Min side.

Se, hvordan du gør.

Hvorfor får jeg indbetalingskort, når jeg er tilmeldt Betalingsservice?
 • Du får tilsendt et girokort, hvis tilmeldingen til betalingsservice ikke er gennemført eller hvis betalingen er mislykkedes, f.eks. fordi du ikke har dækning på din bankkonto. Du bør derfor betale det girokort, du har modtaget. Det er først den næste opkrævning, som vil blive trukket via betalingsservice. 
 • Du kan tilmelde din forsikring til betalingsservice igen, enten via banken eller via din netbank.
   
Hvorfor har jeg fået en rykker?

Hvis du har modtaget en rykker, kan det være fordi: 

 • Du har ikke betalt din regning i tide. Så snart du har betalt din regning og rykker, bliver du opkrævet på normal vis igen. 
 • Din bank kan have afvist din betalingsservice aftale, f.eks. hvis der ikke er dækning på din bankkonto til at betale  for opkrævningen via betalingsservice. Kontakt din bank for at høre årsagen. 
 • Din betalingsaftale kan være slettet af din bank eller dig selv. Så snart du har betalt din regning og rykker, kan du tilmelde din forsikring til betalingsservice igen. 
 • Du kan have angivet et forkert kontonr. til betalingsservice. 

For at tilmelde betalingsservice igen, skal du kontakte din bank eller tilmelde via din netbank. 
 

Jeg har opsagt min forsikring, men har fået en opkrævning?

Hvis vi modtager din opsigelse efter den 20. i måneden, vil opkrævningen allerede være sendt til vores betalingsløsning som er Betalingsservice. Hvis du allerede har betalt, vil du modtage pengene igen via NemKonto omkring midten af måneden, hvis din forsikring er opsagt.

Hvad gør jeg, hvis jeg skifter bank eller konto?

Hvis der er nogle ændringer i din betaling, skal disse gennemføres gennem din bank. Dette gælder både ved betalingsservice og indbetalingskort.

Vi har betalt for meget og har penge til gode. Får vi dem udbetalt?

Hvis du har indbetalt for meget og har penge til gode, vil vi automatisk returnere det overskydende beløb til NemKonto. Vi returnerer til den person, der står som betaler hos os. Der kan gå op til 5 bank dage, før du kan se beløbet på din konto. 

Kan jeg betale for en anden persons forsikringer?
 • Ja, du kan godt betale for en anden persons forsikringer. Ring ind på 70 11 20 20, så hjælper vi dig.  
 • Særligt for Senior Omsorg forsikring:  Du kan tegne en forsikring til dine forældre og betale for dem uden at være indenfor samme husstand.
 • Hvis opsigelsen er faldet inden opkrævningen er sendt ud, kan det være et restbeløb, du endnu ikke har betalt.
   
Kan jeg fortsætte som betaler af mine børns ulykkesforsikringer, efter de er fyldt 18 år?

Ja, betalingen fortsætter uændret, indtil du vælger at ændre den. Det gør du ved at ringe til os.
 

Kan jeg få en samlet regning i stedet for at betale pr. forsikring?

Ja, når du samler dine forsikringer og får samlerabat, kan du samtidig betale dine forsikringer samlet.

Læs mere om samlerabat

Jeg har modtaget en rykker på mine afdøde forældres forsikring?

Ring til os hurtigst muligt på 70 11 20 20 på hverdage kl. 9-15. Så hjælper vi dig.
 

Kan jeg tilmelde mig betalingsservice?

Du kan tilmelde din forsikring til betalingsservice enten via banken eller via din netbank ved at benytte følgende informationer:

PBS nr.: fremgår af din regning

Debitorgruppenummer: fremgår af din regning

Kundenr.: fremgår af din regning

Jeg har afvist en betaling, hvad sker der nu?

Hvis du har samleopkrævning vil hele din betaling udskydes en måned. Hvis du ikke har samle opkrævning vil du modtage et girokort/betalingskort, hvor vi opkræver et gebyr på 38,50 kr. ved betaling.

Ønsker du at tilmelde igen, skal du selv gøre dette via din bank eller netbank.

Log på Min side

Under ’Opkrævninger’ på Min side får du overblik og kan klare det meste online. Find fx hjælp til at

Se dine opkrævninger og BS-betalinger

Du får overblik over de forsikringer, du er betaler på, og kan se detaljer om dækninger, afgifter og gebyrer.

Se forsikringer, du betaler for en anden

Hvis du betaler for en forsikring, du ikke selv er forsikringstager på – fx for dine voksne børn – kan du også se opkrævningen til denne forsikring.

Se dine indbetalingskort

Du kan se dine indbetalingskort – eller girokort. Vælg ’Se dine indbetalingskort’.

Se dine samlede opkrævninger

Hvis du betaler flere forsikringer samlet i én opkrævning, finder du den under ’Opkrævninger’.

Betale dine forsikringer samlet

Du kan samle dine opkrævninger og betale dine forsikringer én gang årligt, hvis du samler dine forsikringer hos os med samlerabat og er tilmeldt Betalingsservice.

Læs mere om samlerabat

Saml dine forsikringer og spar op til 20 %

Du kan få rabat på dine forsikringer, når du har indboforsikring hos os. Se her, hvordan du nemt kan samle dine forsikringer ét sted.

Sådan får du rabat

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne med dine regnings- og betalingsspørgsmål.

Ring til os på 44206789