International familieforsikring

International familieforsikring

Med en international familieforsikring er du og din husstand godt sikret, hvis I vælger at bo i udlandet. Forsikringen dækker alle personer på den nye adresse. Har du børn under 21 år, der er blevet hjemme i Danmark og bor alene, er de også dækkede.

Sådan dækker forsikringen

Den internationale familieforsikring dækker det indbo, som du og din husstand tager med, når I flytter til et andet EU/EØS-land (bortset fra Bulgarien, Cypern, Malta, Grækenland, Rumænien og Slovakiet). Forsikringen dækker også, hvis du eller en fra husstanden kommer til at skade andre personer eller deres ting, og hvis I får brug for retshjælp.

Altid med i forsikringen

Forsikringen indeholder altid disse dækninger:

 • Indbo i bopælslandet. Dækker tyveri af dit indbo og skader på grund af brand, lynnedslag, eksplosion, storm mv.
 • Bagage og bagageforsinkelse. Dækker din bagage på rejser i hele verden – både skader på bagagen og udgifter til nødvendige indkøb, hvis bagagen ankommer for sent.
 • Sikkerhedsstillelse. Dækker, hvis du eller en i din husstand kommer ud for en retstvist.
 • Privatansvar. Dækker, hvis du eller en i husstanden kommer til at skade andre personer, deres ting eller dyr.
 • Retshjælp. Dækker omkostninger ved rets- og voldgiftssager, udsprunget af private tvister.
   

Gør din forsikring endnu bedre

Du kan vælge at udvide din internationale familieforsikring med flere dækninger:

 • Elskade i bopælslandet. Dækker, hvis en kortslutning eller lignende beskadiger tv, hårde hvidevarer eller lignende elektriske apparater.
 • Glas- og kummedækning i bopælslandet. Dækker, hvis glas eller kummer går i stykker og ikke kan bruges.
 • Indbo i Danmark. Dækker indbo, du lader blive i Danmark – i din bolig eller opmagasineret. Forsikringen dækker ved indbrudstyveri og skader på indboet efter brand, lynnedslag, storm mv.
   

Særlige fordele i den internationale familieforsikring

Hele husstanden er dækket

Forsikringen dækker alle, der bor på den nye adresse i udlandet. Har du børn under 21 år, der er blevet i Danmark og bor alene, er de også dækkede.

Din bagage er forsikret i hele verden

Din bagage er forsikret på rejser i hele verden. Du får både dækket skader på bagagen og udgifter til nødvendige indkøb, hvis bagagen bliver forsinket.

Beskytter også dit indbo hjemme i Danmark

Du kan vælge også at forsikre, hvis du stadig har indbo i Danmark – på din bopæl eller opmagasineret. Så er du dækket ved indbrud, og hvis der sker skader på indboet ved fx brand eller storm.