Ny redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende ForsikringsAktieselskabet Alka Liv II