Bådforsikring - lystbåd med bådforsikring på det åbne hav i solskin

Bådforsikring – dækker til vands og til lands

Bådforsikringen dækker dit ansvar, hvis du kommer til at skade andre eller deres både. Du kan også sikre dig mod skader på din egen båd – og hvis du selv eller andre ombord kommer til skade ved en ulykke.

Sammensæt selv din bådforsikring

 

Du kan vælge en ansvarsforsikring eller udvide forsikringen til også at dække skader på båden med en kaskoforsikring. Du har også mulighed for at købe en ulykkesforsikring, der dækker dig og andre ombord.

Sådan dækker ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar, hvis du kommer til at lave skader med din båd på andre personer eller deres både. 
Lovpligtig ansvarsforsikring

Fra den 15. maj 2018 skal alle, der ejer en speedbåd, en vandscooter eller lignende fartøj, have købt sig en ansvarsforsikring. Læs mere om kravene.

Sådan dækker kaskoforsikringen

Kaskoforsikringen dækker de fleste skader på din båd, fx hvis du kæntrer, støder på grund eller kommer ud for et sammenstød, brand, hærværk eller tyveri.
Du får dækket skader på bådens skrog, maskineri, udstyr, inventar, dine personlige ting – og tilbehør som fx gummibåd eller redningsflåde.

Sådan dækker ulykkesforsikringen

Kommer du selv eller andre, der befinder sig ombord, til skade, når du sejler, skal du have en ulykkesforsikring for at få erstatning.

Har du en ulykkesforsikring hos os, er du dækket i fritiden, men du kan også tilvælge en ulykkedækning på din bådforsikring. Så sikrer du, at også andre ombord er dækket ved skade. 

Ny og forbedret bådforsikring

For nogen er det nok at have en ansvarsforsikring. Nogen ønsker at sikre egen båd med en kaskoforsikring, og andre vil være sikre på at kunne dække gæster på båden, hvis der sker en ulykke.

Med vores bådforsikring kan du sammensætte din forsikring efter dit behov og ønsker. Her kan du læse om vores nye tilvalgsdækninger - husk du altid kan læse de fulde betingelser og dækningsbeskrivelser i betingelserne og faktaarket.

 

Nye tilvalgsdækninger

Du kan læse mere om de nye tilvalgsdækninger i betingelserne og faktaarket.

  • Udvidet kasko
    Vi erstatter skader på din båd, uden at nedsætte erstatningen på grund af alder og brug og gør ikke evt. underforsikring gældende.
  • Udvidet sejlområde
    Forsikringen dækker ubegrænset sejlads og transport, i hele Europa i perioden 1. april til 15. november, dog ikke sejlads i Sortehavet. 
  • Søassistance
    Kompensation for udgifter du måtte have, hvis der er brug for assistance på vandet ved fx bugsering til nærmeste havn, starthjælp, udbringning af brændstof eller reservedele m.m.

 

Sejler du også om vinteren?

Forsikringen omfatter ubegrænset sejlads i fleste nordiske, tyske og polske farvande, samt transport i Danmark og gælder i sejlsæsonen fra 1.april – 15. november. Vil du gerne være forsikret for sejlads resten af året, kan du tilvælge dækningen Vintersejlads.

Statsafgift betales automatisk

Både har en fast statsafgift på 1,0 %, som beregnes af forsikringssummen. Afgiften bliver automatisk lagt til dine forsikringer, hver gang du betaler dem.