Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Har du brug for hjælp?

70 11 20 20

Om Tryg

Gebyrer og afgifter

Trygs udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt. Gebyret udgør 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort og 9,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Bidrag til Garantifonden

Vi opkræver 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på de fleste forbrugerforsikringer. Det vil sige forsikringer, der henvender sig til privatpersoner.

Garantifondsbidraget gælder for følgende forbrugerforsikringer

Bil- og motorcykelforsikring - 0 kr. pr. police i 2024
Hus- og indboforsikring - 40 kr. pr. police i 2024
Sundhedsforsikring - 40 kr. pr. police i 2024

Gebyrer

Betalingsgebyrer

  • Vælger du at betale årligt, lægger vi ikke ekstra betalingsgebyr på prisen.
  • Vælger du at betale månedligt, beregner vi et tillæg på 3 % af den helårlige pris.

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelsesgebyr (Privatforsikringer)

Du kan vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

Opsig forsikring her

Gebyrsats for kort opsigelse
Grundgebyr: 74 kr. (2024).
Opkræves altid, hvis forsikringen opsiges før forsikringsårets udløb. Gælder alle produkter omfattet af kort opsigelse.

Forsikringer opsagt inden et år
Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræver vi – udover grundgebyret – disse gebyrer:

Indbo, Knallert, Kæledyr, Børneforsikring, Personforsikring, Ulykke, Sundhed, Teltvogn, Trailer og YoungLiving: 484 kr. (2024).

Båd, Lystfartøj, campingvogn, Motorcykel, Personbil, Hus, Fritidshus og Årsrejse: 810 kr. (2024).

Fysisk post (Privatforsikringer)

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra os i e-Boks eller på Min side, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har. 

Såfremt der gør sig specielle forhold gældende, kan du blive undtaget. Ring til os på 78 75 78 57 for høre nærmere. Du kan også logge ind på Min side og her registrere at du ønsker at modtage digital post.

Særligt for privat

Særligt for indbo, hus, fritidshus og Young Living

For Indbo, Hus og Fritidshus og YoungLiving opkræves:

... en årlig Naturskadeafgift på 40 kr. til Naturskaderådet, for forsikringer med branddækning af bygninger og indbo. Afgiften går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, tørke og stormfald. 

I disse typer af naturskader giver puljen tilskud til genopbygning, genplantning, m.m..

Du kan læse mere hos naturskaderaadet.dk.

Særligt for bil, MC, EU-knallert og knallert

  • En statsafgift på 42,9 % af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. for EU-knallert og knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
  • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Særligt for båd

Statsafgiften udgør 1,0 % af fartøjets kaskoforsikringssum. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst.