KRISEHJÆLP EFTER SKYDERIET I FIELDS. Vi stiller krisehjælp til rådighed for alle vores kunder, uanset hvilken forsikring du har hos os. Har du selv, eller nærmeste familie, brug for krisehjælp efter hændelsen, så kontakt os på tlf. 44 20 45 54.
 Læs mere

Ordinær generalforsamling i Tryg Forsikring A/S

Hermed indkaldes i henhold til § 10 i selskabets vedtægter til ordinær generalforsamling den 6. april 2022 kl. 10.00 på selskabets adresse Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, herunder redegørelse om direktionens aflønning.
  2. Fremlæggelse af årsrapport for 2021 til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  4. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Se indkaldelsen som pdf.

Ballerup den 23. marts 2022

Jukka Pertola
Bestyrelsesformand