Om Tryg

Værd at vide om forsikringssvindel

Tryg har en klar holdning til forsikringssvindel. Vi accepterer på ingen måde forsikringssvindel. Derimod forfølger vi svindel - til fordel for vores kunder.

Vi anvender de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at afdække den svindel der rammer vores selskab. Tryg handler ud fra forsikringsbranchens etiske kodeks.

Læs mere om forsikringsbranchens kodeks her

Hvad er forsikringssvindel?

Der er tale om forsikringssvindel, hvis en forsikringstager eller skadelidte bevidst fortier eller afgiver ukorrekte oplysninger om en forsikringsbegivenhed, i den hensigt at opnå erstatningsudbetaling, som ikke er berettiget.

Det kan være ved at skrive flere genstande på skadeopgørelsen end der egentlig er skaderamt, fremlægge forfalsket dokumentation eller selv fremkalde skadebegivenheden i den hensigt at opnå en uberettiget erstatningsudbetaling.

Forsikringssvindel kan bl.a. være

Hvis du indtegner din søn/datters bil, med dig som bruger og forsikringstager, for at opnå en økonomisk fordel. Hvis du anmelder bohave for stjålet, selvom dette ikke er sandt.

Eksempel på forsikringssvindel  

Retten i Holstebro afsagde følgende dom 2-926/2012 den 11.maj 2012

"Far og Søn tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 279, for i forening at skaffe sig eller andre uberettiget vinding i forbindelse med tegning af forsikring for personbil hos forsikringsselskabet Tryg, at have afgivet urigtige oplysninger om bilens ejer og bruger.

De oplyste faderen som ejer og bruger af bilen, desuagtet at det var sønnen der var retsmæssig ejer og bruger af bilen, hvorved Tryg led et formuetab på 37.363,75 kr.

Sønnen yderligere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 171 dokumentfalsk og forsøg på bedrageri efter straffelovens § 279, ved, i strid med sand-heden, at anmelde en Iphone, en Playstation, en Macbook Pro, et Dolce & Gabbana ur for stjålet og dokumentere tabet ved fremlæggelse af falske dokumenter.

Thi kendes for ret:  

Tiltalte, far straffes med fængsel i 60 dage. 
   
Tiltale, søn straffes med fængsel i 6 måneder.

De tiltalte fortaber retten til erstatning, for den skete skade, jf. FAL § 4.

De tiltalte betaler til Tryg en erstatning på 37.363,75 kr."

Tryg ville ikke have tegnet forsikringen på de foreliggende vilkår, hvis vi havde kendt den rette sammenhæng på tegningstidspunktet.

 

Har du spørgsmål angående forsikringssvindel?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70 11 20 20.