Gebyrer og afgifter

Tryg Gruppeforsikrings udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt. Gebyret udgør pr. 1. januar 2018 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort og 9,50 kr. pr. opkrævning pr. forsikring ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg Gruppeforsikring videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1% af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Særligt for indbo, villa

  • Årligt Stormflods-/stormfaldsafgift på 40 kr. til Stormrådet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove.

Særligt for bil, MC, EU-knallert og knallert

  • En statsafgift på 42,9% af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. for EU-knallert og knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
  • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelse med 30 dages varsel

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

Gebyrsats for kort opsigelse

Du betaler intet gebyr for kort opsigelse frem til den 20. december 2023.

Bidrag til Garantifonden

Fra 2019 opkræves 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på bil-, motorcykel-, indbo-, hus-, og sundhedsforsikring.