Nye forsikringer fritidshus

Din nye fritidshusforsikring

Fritidshusforsikring, som du kender den – men med bedre tilvalg

Her kan du få overblik over din nye fritidshusforsikring og se, hvad det betyder for dig.

Nye tilvalgsdækninger

Mulige tilvalg

Elektronikskade
Dækker pludselige skader og funktionsfejl på elektriske apparater, der hører til i dit fritidshus.

Indboforsikring
Dækker skader på dine ting i fritidshuset ved fx brand, vandskade, tyveri, hærværk og el-skade.

Insekt og svamp
Dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb.

Rør og kabel
Dækker utætheder i skjulte rør og el-kabler.

Råd
Dækker rådskader på træ efter svampe eller bakterier.

Stikledning
Dækker utætheder i kloakrør ud til vejen og i ledninger og kabler til fx vand, varme, gas og el.

Udlejning
Dækker, hvis lejer ødelægger noget eller begår hærværk eller tyveri. Dækker også mistet lejeindtægt, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt pga. skaden.

Sammenlign med din nuværende forsikring
 

I disse dokumenter kan du nemt se forskellen på den tidligere fritidshusforsikring og den nye. Vi har stillet forskellene op i en overskuelig tabel, så du hurtigt kan få et overblik over ændringerne.
Felter markeret med rødt betyder forringelser og felter markeret med grønt betyder forbedringer i din fritidshusforsikring.